V. Edycja Konkursu Plastycznego ISP

Organizatorem konkursu jest Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Przedmiotem konkursu są prace o tematyce dowolnej z zakresu: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika warsztatowa i grafika cyfrowa.

Regulamin: http://www.uwm.edu.pl/ws/news/401/czytaj/1046/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-v-edycja.html


Nagrody

Nagrody rzeczowe

Wystawa pokonkursowa

Laureaci konkursu uprawnieni są do przyjęcia na studia: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UWM z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.