Projekt graficzny sztandaru Technikum Leśnego w Białowieży

Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru szkolnego.

Konkurs ma charakter otwarty, a każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe.

Regulamin: http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/konkurs-na-projekt-graficzny-sztandaru-technikum-lesnego-w-bialowiezy


Nagrody

I Nagroda: 3 000 PLN

II Nagroda: 1 000 PLN

Wyróżnienie: 500 PLN 

Organizator wykona sztandar wg zwycięskiego projektu i umieści pamiątkową tabliczkę z nazwiskiem autora projektu w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar.