Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny – pomnik Władysława II Księcia Opolskiego

Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika Władysława II księcia opolskiego zlokalizowanego na skwerze przed Zamkiem Górnym przy zbiegu ulic Władysława Opolczyka/ Edmunda Osmańczyka w Opolu.

Książę Władysław II, pomimo niejednoznaczności swojej biografii, wpisał się na stałe w historię średniowiecznej Polski i Europy. Zakończona w ubiegłym roku rewitalizacja Zamku Górnego spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony opolan. Zamierzamy przypomnieć zatem jego budowniczego – wielkiego polskiego i europejskiego władcę, znakomitego gospodarza i organizatora oraz jego rolę w historii naszego miasta i kraju.

Pomnik powinien być zaprojektowany w formie przestrzennej i mieć znamiona oryginalnej koncepcji artystycznej. Projekt pomnika powinien uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przebieg infrastruktury technicznej (zgodnie z wytycznymi autora projektu architektonicznego zagospodarowania terenu przed Zamkiem Górnym). Proponowana forma postaci Władysława II księcia opolskiego: w postawie stojącej na cokole, całkowita wysokość pomnika nie większa niż 3,20 m wraz z cokołem (przy co najmniej 2,5 m postaci księcia). Preferowany materiał realizacyjny: kamień; w uzasadnionych wyjątkową formą przypadkach inny trwały materiał – brąz, żeliwo, stal szlachetna.

Regulamin: https://galeriaopole.pl/wydarzenia/konkurs-,420.html


Nagrody

I nagroda: 20 000 PLN

II nagroda: 15 000 PLN

III nagroda: 10 000 PLN

Wyróżnienia: pula do 5 000 PLN