Konkurs na projekt logotypu

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logotypu współpracy partnerskiej Wisły i Jabłonkowa (CZ), która początkiem roku 2019 została sformalizowana umową partnerską.

Logotyp będzie oficjalną identyfikacją graficzną dla wszystkich projektów i wydarzeń realizowanych wspólnie przez Wisłę i Jabłonków. Logotyp będzie wykorzystywany do celów popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych przez obie miejscowości. Logotyp szczególnie będzie wykorzystywany w czasie imprez, spotkań, wykładów i konferencji, organizowanych w ramach wspólnych projektów.

Konkurs ma charakter otwarty.

Regulamin: https://www.wisla.pl/media/upload/r/e/regulamin[2].pdf


Nagrody

I miejsce: 4 000 PLN

II miejsce: 1 300 PLN

III miejsce: 850 PLN