konkurs rzeźbiarski

Konkurs na projekt statuetki

Starostwo Powiatowe w Legionowie ogłosiło konkurs na projekt pamiątkowej statuetki, która będzie nagrodą/pamiątką w konkursach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Legionowski….

Konkurs na projekt i wykonanie statuetki

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu statuetki, która będzie stanowić Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot, przyznawaną filmom, np. przez jury Polskiej…