Konkurs rzeźbiarski na projekt medalionu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT MEDALIONU Z WIZERUNKIEM GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju, uczniów uczęszczających na sekcje plastyczne miejskich i powiatowych domów i ośrodków kultury, w wieku 16-19 lat.

Celem konkursu jest przygotowanie rzeźbiarskiego projektu medalionu z wizerunkiem gen. Władysława Sikorskiego, odlanego w gipsie białym, niepatynowanym.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

Informacje o konkursie, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na:
https://budowlanka-host.beep.pl/projekt-medalionu.html


Nagrody

Nagroda główna (I stopnia): 1 000 PLN
Nagroda druga (II stopnia): 700 PLN
Nagroda trzecia (III stopnia): 500 PLN
Dwa równorzędne wyróżnienia wysokości 300 PLN każde