„GEOGRAFIA – proces, forma, obiekt” – konkurs fotograficzny

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w dwunastej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”.

Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych (kategoria N) oraz uwarunkowanych działalnością człowieka (kategoria A).

Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2024 roku nie ukończą 25. roku życia.

Link do strony konkursu: https://www.geo.uni.lodz.pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt

Link do regulaminu konkursu: https://www.geo.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Nauk_Geograficznych/Popularyzacja/Konkurs_%E2%80%9EGeografia_%E2%80%93_proces__forma__obiekt%E2%80%9D/Regulamin_Konkursu_fot._WNG_2024.pdf


Nagrody

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w Łodzi w kwietniu 2024 roku.
Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza.
Laureaci Konkursu w obydwu kategoriach otrzymają nagrody (w poprzedniej edycji były to dyski przenośne, powerbanki i książki).