„Geografia – proces, forma, obiekt” – konkurs fotograficzny

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uczniów i studentów do udziału w ósmej edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych oraz uwarunkowanych działalnością człowieka. Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów, którzy do 15 stycznia 2020 nie ukończą 25 roku życia.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:

  • procesy i formy naturalne (symbol kategorii – N)
  • obiekty antropogeniczne (symbol kategorii – A).

Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach.

Regulamin: http://www.geo.uni.lodz.pl/files/dzialalnosc-naukowa/konkursy-i-olimpiady/konkurs-foto-2019-2020-regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w Łodzi w kwietniu 2020.