„Cassubia Visuales 2019” – konkurs graficzny

Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej – Cassubia Visuales 2019 – to konkurs na plakat artystyczny; graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nowatorską formę.

Konkurs ma na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie kaszubskiego folkloru.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafiką, projektowaniem amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.

Regulamin: https://fabrykakultury.pl/assets/uploads/2019/10/REGULAMIN_CASSUBIA_201.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe

Wystawa pokonkursowa