„Giętkie pióro 2020” – konkurs literacki dla młodzieży

Trzyetapowy ogólnopolski konkurs skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 roku życia.

Poezja Słowackiego stała się inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewniającego rozwój intelektualny, zdolności i talenty uczniów. Daje też możliwość publicznej prezentacji utworów literackich młodych adeptów sztuki pisarskiej w drukowanym wydawnictwie, w wersji elektronicznej na stronie konkursu i w wersji scenicznej – spektaklu teatralnego.

By pięknym słowem uczcić 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły zachęcamy do udziału w 5 Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra.

 „Mikołajki z Karolem” czyli Gala Finałowa ze spektaklem na podstawie scenariusza zdobywcy „Złotego Pióra” i uroczystym rozdaniem nagród odbędzie się 5 grudnia 2020 w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Strona konkursowa: www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla


Nagrody

Nagrody rzeczowe