„Polowanie na motyle/edycja graficzna” – konkurs na mural

Organizatorem konkursu jest Teatr Ochoty w Warszawie. Konkurs skierowany jest do twórców indywidualnych: grafików i ilustratorów do 35 roku życia. Do konkursu nie będą przyjmowane prace dużych agencyjnych zespołów graficznych.

Projekt powinien nawiązywać do historii i aktualnej działalności Teatru Ochoty oraz charakterystyki i urbanistycznego krajobrazu dzielnicy Ochota. Preferowane będą rozwiązania dążące do uzyskania efektu akcentu, a nie estetycznej dominacji otoczenia.

Regulamin: https://teatrochoty.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin-konkursu-POLOWANIE-NA-MOTYLE_edycja-graficzna-2.pdf


Nagrody

7 000 PLN + realizacja zamówienia