Globalizacja versus Człowiek / ONE BELT ONE ART 2020

Konkurs jest kierowany do studentów oraz dydaktyków wyższych szkół artystycznych lub akademii sztuk pięknych oraz artystów związanych z galeriami sztuki współczesnej lub z udokumentowaną działalnością artystyczną z różnych dziedzin sztuk wizualnych, w tym malarstwo, rzeźba, szkło, ceramika i bursztyn oraz grafika, fotografia i nowe media.

Osoby zainteresowane muszą być w momencie zgłoszenia związane z Polską – mogą to być również artyści zagraniczni pracujący w Polsce.  

Regulamin: http://www.artforpeace.eu/pl


Nagrody

3 000 PLN

Wystawa