I Know America – edycja 2019

I Know America – konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zaprasza Fundacja Wspomagania Wsi, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i Amerykańską Izbą Handlową. Konkurs dzieli się na trzy etapy.

Etap I – uczestnicy rejestrują się na stronie i wypełniają test wielokrotnego wyboru. Zagadnienia obejmują takie dziedziny, jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty” czy sport. System sprawdza testy automatycznie i pozwala wyłonić 60 uczestników pierwszego etapu z największą liczb punktów. Oni przechodzą dalej.

Etap II. Zadaniem 60 uczestników jest napisanie esejów w języku polskim na jeden z 15 tematów. Pełna lista zagadnień do opracowania będzie opublikowana po zakończeniu etapu I. Do etapu III przechodzi 15 autorów najlepszych prac.

Etap III – finał. Przed wydarzeniem 15 uczestników wyłonionych w etapie II nagrywa i przesyła na stronę konkursu filmy, w których wypowiadają się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. Uczestnicy przygotowują się też do egzaminu ustnego na podstawie przygotowanej puli zagadnień. W Warszawie piętnastka finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.

Termin przesyłania zgłoszeń do I etapu:
do 5 listopada 2018

Regulamin i informacje:
http://knowamerica.pl/


Nagrody

Studia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW – trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej – jedno miejsce na miesięcznym stażu w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie

Trzydniowe zwiedzanie Warszawy – trzydniowe spotkanie laureatów. W programie m.in.: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne

Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship – miesięczny wyjazd edukacyjny do Stanów Zjednoczonych zorganizowany i ufundowany przez Departament Stanu USA. W tym roku laureat lub laureatka spędzi miesiąc na kampusie Purdue University w stanie Indiana