stypendium

Stypendium artystyczne Warszawskiej Szkoły Reklamy

Konkurs Warszawskiej Szkoły Reklamy jest adresowany do absolwentów szkół średnich, pragnących wiązać swoje ambicje zawodowe ze specjalizacjami: projektowanie graficzne, multimedia, fotografia artystyczna i reklamowa,…