stypendium

Konkurs TEORIA – Stypendium Praktyka 2018

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje śmiałych i nowatorskich tekstów teoretycznych badających relacje architektury i kultury oraz ciekawych i odpowiedzialnych społecznie projektów architektonicznych zmierzających do…

I Know America – edycja 2019

I Know America – konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zaprasza Fundacja Wspomagania Wsi, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy…

Stypendium artystyczne Warszawskiej Szkoły Reklamy

Konkurs Warszawskiej Szkoły Reklamy jest adresowany do absolwentów szkół średnich, pragnących wiązać swoje ambicje zawodowe ze specjalizacjami: projektowanie graficzne, multimedia, fotografia artystyczna i reklamowa,…