I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich – „Inspirowani Tyrmandem”

Organizatorem Konkursu Małych Form Prozatorskich jest Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Celem konkursu jest „pokazanie twórczości Leopolda Tyrmanda jako źródła inspiracji w zakresie opisywania środowisk miejskich, pokazywania uniwersalności bądź względności zła, tworzenia literatury dla ludzi i o ludziach.”

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, a jego przedmiotem są teksty prozatorskie o charakterze literackim, tematyce nawiązującej (w dowolnym zakresie) do celów edycji i objętości nieprzekraczającej 20 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim. Teksty nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, publikowane na stronach internetowych lub nagrodzone w innych konkursach.

Regulamin: https://www.koszykowa.pl/attachments/article/5032/Regulamin%20Konkursu.pdf


Nagrody

Nagrody + publikacja