II edycja Konkursu dla grafików na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch

Organizatorem konkursu jest Totem.com.pl. Współorganizatorem jest Konica Minolta Business Solutions Polska oraz firma PC Print – wyłączny przedstawiciel firmy Leonhard Kurz w Polsce.

Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej książki (dowolny tytuł, autor, tematyka, dopuszczalne także fikcyjne). Projekt okładki musi uwzględniać projekt uszlachetnień druku możliwych do wykonania przy użyciu maszyny MGI JetVarnish 3D, czyli w technologii 3D Touch. Wymagane jest, aby projekt zawierał minimum uszlachetnienia w postaci lakieru 3D oraz folii metalizowanej. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak i do osób fizycznych, w szczególności studentów kierunków artystycznych, grafików, grafików komputerowych, osób zajmujących się DTP, pasjonatów grafiki, a także do wydawnictw. 

Strona konkursowa: https://www.totem.com.pl/konkurs https://www.konicaminolta.pl/pl-pl/konkurs2Nagrody

Nagroda główna za 1. miejsce: 5 000 PLN
2. miejsce: 3 000 PLN
3. miejsce: 2 000 PLN
Pięć równorzędnych wyróżnień: 1 000 PLN każde
Wystawa pokonkursowa