II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej „Grafiteka 2019”

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP, zwanych dalej Uczestnikami.

Przedmiotem Konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej.

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić na Konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2017-2019, będące jego własnością.

Organizatorem konkursu jest Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków. Organizator pobiera opłatę 100 PLN za udział w konkursie.

Regulamin: http://owzpap.org/ii-ogolnopolski-konkurs-grafiki-artystycznej-grafiteka-2019/


Nagrody

I miejsce: 3 000 PLN

II miejsce: 2 000 PLN

Nagroda dla młodego twórcy (do 35. roku życia)

Wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowej

Laureat I nagrody Konkursu „Grafiteka 2019” zostanie zaproszony przez Organizatora Konkursu do urządzenia indywidualnej wystawy swoich prac w Galerii 022 w Warszawie po ustaleniu terminu wystawy.