Konkurs Fotografii Teatralnej – V edycja

Organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogólnopolski, otwarty Konkurs Fotografii Teatralnej jest platformą zderzania prac i „języków” twórców zajmujących się fotografowaniem teatru.

Do tegorocznej edycji Konkursu można zgłaszać prace wykonane między 1 września 2018, a 31 sierpnia 2019.

Zainteresowani mogą zgłosić prace w dwóch kategoriach:

  • „teatralne zdjęcie sezonu” (kategoria A) – czyli pojedynczą fotografię, ukazującą spektakl lub pracę nad nim, odznaczającą się szczególnymi walorami artystycznymi i dokumentacyjnymi
  • „zestaw dokumentacyjny z przedstawienia” (kategoria B), którego premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2018/2019.

Jeden uczestnik może zaproponować maksymalnie trzy dokumentujące przedstawienie zestawy (do 10 fotografii w każdym).

Regulamin: https://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/Regulamin%20KFT_V_projekt.pdf


Nagrody

Pierwsza nagroda: 10 000 PLN

Druga nagroda: 6 000 PLN

Trzecia nagroda: 4 000 PLN

Nagrody zostaną przyznane w każdej z dwóch kategorii konkursowych