II Ogólnopolski Konkurs na Reportaż „Mam muzykę …”

Fundacja Kultury Reportażu Aktywizacji i Integracji Społecznej FARKA zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat do konkursu na reportaż „Mam muzykę …”.

Przedmiotem konkursu jest autorski, wcześniej niepublikowany reportaż o tematyce muzycznej. Prace konkursowe mogą mieć formę reportażu literackiego o objętości do 20 stron maszynopisu lub reportażu radiowego do 20 min.

Wpisowe za udział w konkursie wynosi 15 PLN. Z opłaty zwolnieni są podopieczni domów dziecka.

Wybrane reportaże zostaną opublikowane w Portalu Reportażystów FARKA.press.

Regulamin: http://farka.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/Regulamin-Konkursu-Mam-Muzykę_2019.pdf


T


Nagrody

Nagroda główna: 500 PLN