III KONKURS MALARSKI IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

BYDGOSZCZ_MALARTWO

Organizatorem jest Związek Polskich Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy, współorganizatorem jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą, którzy ukończyli 18 lat i mają polskie obywatelstwo.

Na konkurs przyjmowane są prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako
oryginały, wykonane w latach 2016-2018, o dłuższym boku nie przekraczającym 250 cm, uprzednio
nienagradzane i nieeksponowane na innych wystawach pokonkursowych i będące własnością autora.

Termin zgłaszania prac:

2 marca 2018

Informacje:
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl
www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego


Nagrody

 

I nagroda – 15 000 zł oraz zakup pracy przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
II nagroda – 8 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz – wystawa indywidualna w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy