NOWY OBRAZ / NOWE SPOJRZENIE 2018

Plakat_2_1

Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2018 o Nagrodę Artystyczną UAP.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku malarstwo, od drugiego roku studiów, na państwowych wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia na kierunku malarstwo w okresie nie dłuższym od dwóch lat wstecz, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2017), czyli 2015 i 2016.

Na konkurs są przyjmowane obrazy w różnych technikach malarskich, powstałe w roku poprzedzającym ogłoszenie bieżącej edycji konkursu, w roku ogłoszenia konkursu i w roku jego rozstrzygnięcia, czyli 2016, 2017 i 2018. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 6 obrazów. Obrazy kilkuczęściowe będą traktowane jako jeden obraz.

W konkursie zostanie przyznana Nagroda Artystyczna UAP w wysokości 10 000 zł oraz około dwudziestu wyróżnień w postaci udziału w wystawie konkursowej w Poznaniu i Pile. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 2 marca 2018

Informacje i regulamin:

http://nowyobraz.uap.edu.pl/

Kontakt:
e-mail: nowyobraz@uap.edu.pl


Nagrody

 

Nagroda Artystyczna UAP – 10 000 zł
około dwudziestu wyróżnień w postaci udziału w wystawie konkursowej w Poznaniu i Pile
nagrody rzeczowe