III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż Olkusz 2018

Galeria GSW BWA w Olkuszu ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŻ.

 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski. Każdy artysta może złożyć maksymalnie dwie prace.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Termin zgłaszania prac:
do 12 października 2018

Regulamin i informacje:
https://bwaolkusz.com/2018/04/10/iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kolaz-asamblaz-olkusz-2018/


Nagrody

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł
wyróżnienie – 1 000 zł

Prace nagrodzone nagrodami pieniężnymi zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu.