Młody Film – Moja Polska

Temat konkursu brzmi „Moja Polska – moja kultura – moje dziedzictwo”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć maksymalnie dwuminutowy film, wykonany w dowolnej technice, nawiązujący do tematu konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Narodowość i miejsce zamieszkania nie mają znaczenia. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie można brać udział zarówno indywidualnie, jak i w większych zespołach; wszystkie filmy zostaną ocenione przez jury w ten sam sposób. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Idea konkursu
Od odzyskania przez Polskę niepodległości mija w tym roku równo sto lat. Nie jest to rocznica oderwana od rzeczywistości, bo przecież od tamtej pory Polska istnieje, żyjemy w tym kraju na co dzień. Wielu ludzi chętnie wypowiada się w prasie czy telewizji, mówią jak wygląda, bądź jak powinna wyglądać Polska. Ale my chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wygląda Polska widziana Twoimi oczami – czy ma coś wspólnego z wydarzeniami sprzed stu lat? Co sobie w niej cenisz, co widzisz, kiedy rozejrzysz się wokół? Jeśli masz coś do powiedzenia o Polsce – powiedz! To ważne. Odpowiedz o tym za pomocą maksymalnie dwuminutowego filmu, wykonanego w dowolnej technice.

Termin nadsyłania prac:
do 10 lipca 2018

Regulamin, informacje, archiwum filmów:
www.mlody-film.pl

Organizatorzy:
Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego, DK-ART Dariusz Kanclerz

Współorganizator:
Harcerskie Kroniki Filmowe

Partnerzy konkursu:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, iZone – Sklep Apple

Konkurs jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje.

 

 


Nagrody

nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych
nagrodą za I miejsce jest kamera GoPro
podczas prezentacji nadesłanych filmów zostanie rozlosowana nagroda publiczności