INSPIRACJE | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Celem konkursu jest stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców szerszej publiczności.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci (od czwartego roku studiów wzwyż wyższych uczelni plastycznych w Polsce) oraz absolwenci uczelni o profilach artystycznych, którzy ukończyli studia w okresie nie dłuższym niż dwa lata wstecz.

Do konkursu można zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

Strona konkursu: https://www.paleta.art.pl/konkurs


Nagrody

Nagroda główna: organizacja wystawy indywidualnej w Galerii Wieża w Warszawie oraz wydanie folderu dla tej wystawy.

Uczestnicy, którzy zajmą kolejne miejsca w konkursie lub zostaną wyróżnieni otrzymają propozycję uczestnictwa w wystawie zbiorowej w Galerii Wieża w Warszawie oraz wydanie folderu dla tej wystawy.