INSTYNKT

 

Konkurs fotograficzny
„INSTYNKT”

organizowany w ramach Projektu
„Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie”,
który realizowany jest przez Centrum Sztuki Mościce
w Tarnowie.

 

Instynkt wg Darwina: (…) wrodzona i dziedziczna zdolność zwierząt (łącznie z człowiekiem) do wykonywania ciągu zachowań napędzanych przez popędy, wywoływanych i kierowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku. Ludzki organizm skonstruowany jest w taki sposób, aby niektóre funkcje życiowe przebiegały bez naszej świadomej kontroli, jak bicie serca, krążenie krwi, oddychanie. Neurony odbierają i przewodzą bodźce bez ingerencji naszej woli. Zachowania instynktowne nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu, są wyzwalane przez kluczowy, konkretny bodziec. Instynkt może odnosić się do mechanizmów pierwotnych instynkt przetrwania, instynkt walki, instynkt ucieczki oraz innych powszechnych rodzajów, jak paraliż, zamrożenie, ukrycie, poddanie się, etc. Wiele typów działalności człowieka określa się jako instynktowne, na przykład poczucie własnej wartości, uczucia rodzicielskie, zabawa, szukanie towarzystwa, czy agresja. Wszystkie te wymienione cechy wykazują również zwierzęta żyjące w grupach. Istnieje teza, że celem ludzkiego zachowania jest zaspokojenie tych popędów.

Ponieważ temat konkursu przypisany jest sztuce tańca, chcielibyśmy znaleźć w nadesłanych pracach zew wrodzonego instynktu ruchu, pomijający wyuczone schematy, wyzwalający ciało z ograniczeń, odkrywający nowe światy.

Szczegóły i regulamin na stronie.


Nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 6 tys zł