Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki 2018

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów ASP w Krakowie (WI/ASP) i Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów. Wydarzenie odbywa się w dwóch kategoriach: Intermedialne Dzieło Sztuki, Koncepcja Intermedialnego Dzieła Sztuki. Dzieła można zgłaszać do jednej lub obu części konkursu.

Konkurs jest kierowany do twórców intermedialnych, nie stawia autorom ograniczeń wiekowych, ograniczeń dotyczących dat powstania, wykonania dzieł czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni jaki i w grupach.

Udział w konkursie polega na przesłaniu organizatorom zgłoszeń i dzieła w postaci cyfrowej:
a – Intermedialne Dzieło Sztuki – dzieła audiowizualne zrealizowane w mediach cyfrowych, opracowane do prezentacji na cztery ekrany i ośmiokanałową emisję dźwięku. Konfiguracja ekranów i głośników determinuje formę emisji utworów. Opis i schemat znajdują się do pobrania na stronie konkursu
b – Koncepcja Intermedialnego Dzieła Sztuki – projekty, koncepty dzieł intermedialnych, możliwych do realizacji bądź utopijnych, bez ograniczeń tematycznych i formalnych.

Termin zgłaszania prac:
do 23 listopada 2018

Regulamin i informacje:
http://www.icia.pl/pl/konkurs/


Nagrody

Intermedialne Dzieło
Grand Prix – 15 000 zł
Nagroda Publiczności – 5 000 zł

Koncepcja Intermedialnego Dzieła Sztuki
realizacja i publiczna prezentacja dzieła (finansowane przez organizatorów)