IV Międzynarodowe Biennale Fotografii

Organizatorem Biennale jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. IV Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION 2020 otwarte jest dla wszystkich.

DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION 2020 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.

Zgłaszane prace muszą oryginalnie powstać jako fotografie – wykonane przez uczestnika na emulsji fotograficznej i skanowane do postaci pliku cyfrowego lub wykonane za pomocą sprzętu cyfrowego. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace tematycznie związane z przestrzenią (osobno: cztery fotografie i cztery filmy video).

Opłata za udział w konkursie: 60 PLN (Polska) / 25 EUR (pozostałe kraje).

Regulamin: https://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/4-iv-miedzynarodowe-biennale-fotografii-definicja-przestrzenispace-definition-2020


Nagrody

Nagroda I: Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5 000 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda II: BWA w Kielcach – 2 000 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda III: Wodociągów Kieleckich – 1 500 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video: 1 500 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu: 2 000 zł (lub równowartość w EUR) – za fotografię polskiego krajobrazu
5 wyróżnień – medali DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION