IX Poznański Salon Robinsonada

Poznański Salon „Robinsonada” to otwarty ogólnopolski konkurs będący przeglądem dokonań i prezentacją dorobku artystów wszystkich sztuk plastycznych z całego kraju, mający na celu integrację środowisk twórczych. Tematem prac powinno być, jak z definicji wynika, podróżowanie.Jednak nie takie oczywiste, realistyczne a pokazane, jako podróżowanie w głąb naszej artystycznej duszy. Tak, by prace odzwierciedlały naszą fantazję i wyobraźnię, a z drugiej strony pokazały nasze umiejętności przelania wyobrażeń o wędrówce w wirtualnym świecie na realne tworzywo.

W konkursie mogą brać artyści – absolwenci wyższych uczelni plastycznych oraz członkowie stowarzyszeń artystycznych.

Wpisowe – 30 PLN.

Regulamin konkursu: http://wzap.info/wp-content/uploads/2019/01/Regulamin-IX-Poznański-Salon-Robinsonada-2019.pdf


Nagrody

Nagrody pieniężne

Wyróżnienia WZAP – albumy artystyczne

Nagroda Publiczności