XXX Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu organizuje otwarty konkurs, którego celem jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych.

Organizatorzy konkursu pozostawiają autorom pełną dowolność zarówno co do treści, jak i formy utworów.

Regulamin konkursu: http://csdpoznan.pl/sites/default/files/2019%20Regulamin%20konkursu.pdf


Nagrody

Pula nagród: 20 000 PLN