KATAR’2021 – konkurs filmowy

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2021 w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizatorzy nie ograniczają problematyki, tematyki, ani formy filmów. Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne.

Dopuszczalne są filmy wyprodukowane w roku bieżącym oraz we wcześniejszych latach.

Filmy nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 60 minut.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Regulamin: https://woak.torun.pl/event/katar-film-2021/


Nagrody

Pula nagród: 6 000 PLN