„Koleje Wielkopolski – pociąg do sztuki” – konkurs na plakat

Organizatorem Konkursu są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 13 lat.

Zadaniem Konkursowym jest wykonanie grafiki wyrażającej temat „Koleje Wielkopolski – pociąg do sztuki”.

Regulamin: https://koleje-wielkopolskie.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-konkursu-Koleje-Wielkopolskie-pociag-do-sztuki.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe