Zostań Muzealnym Bohaterem – konkurs graficzny

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zachęca do wzięcia udziału w stworzeniu bohatera marki, postaci mitycznego ptaka- feniksa.

Feniks nawiązuje do jednego z najcenniejszy naszych zabytków. Jest to odkryty podczas prac wykopaliskowych w Tumie srebrny pierścień z łacińską inskrypcją: TOT VIVAS FELIX · QUOT VIVIT · TEPORA FENIX, co oznacza: “Obyś żył szczęśliwy, ile czasu żyje feniks”. Brand hero  inaczej bohater marki, pomoże muzeum w  promowaniu działań edukacyjno-kulturalnych. Projekt powinien zakładać możliwość przełożenia go na kostium żywej maskotki, która wspomoże muzealne działania animacyjne.

Celem konkursu jest też promowanie początkujących lokalnych artystów, toteż adresowany jest do uczniów i studentów kierunków artystycznych z terenu województwa łódzkiego. Prace zgłoszone w ramach konkursu zostaną zaprezentowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi na wystawie pokonkursowej.

Regulamin: https://www.maie.lodz.pl/pliki/strony/Regulamin_konkursu_Zostan_muzealnym_bohaterem_zalaczniki-1.pdf


Nagrody

1 000 PLN