Koncepcja architektoniczna kiosku meteorologicznego dla Bytomia Odrzańskiego

Gmina Bytom Odrzański zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej multimedialnego kiosku meteorologicznego na Starym Mieście w Bytomiu Odrzańskim.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, otwarty, jednoetapowy. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zadaniem jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej multimedialnego kiosku meteorologicznego na Starym Mieście w Bytomiu Odrzańskim. Projekt ma nawiązywać do historycznej zabudowy Rynku.

Termin dostarczenia prac:
do 8 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
www.bip.bytomodrzanski.pl

 

 


Nagrody

5 000 zł dla zwycięzcy konkursu

Zwycięzca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji technicznej multimedialnego kiosku meteorologicznego w ramach umowy do 15 000 zł brutto.