Drewno w Architekturze 2018

Politechnika Białostocka ogłasza konkurs „Drewno w Architekturze” – na dyplomowe projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

Zgłaszane projekty mogą wykorzystywać właściwości drewna zarówno w każdym z wymienionych trzech aspektów, jak też tylko w jednym z nich. Kryteria oceny będą obejmować wartość rozwiązań architektonicznych oraz jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy magisterskich prac dyplomowych wykonanych na kierunku Architektura na uczelniach działających na terytorium Polski. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione nie wcześniej niż w styczniu 2013 roku.

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej we współpracy z przedsiębiorstwami Unibep oraz Danwood.

Termin nadsyłania prac:
od 1 do 22 października 2018

Regulamin i informacje:
www.drewnowarchitekturze.pl


Nagrody

nagrody dla autorów prac:
I miejsce – 8 000 zł
II miejsce – 6 000 zł
III miejsce – 4 000 zł
dwa wyróżnienia po 2 000 zł

nagrody dla promotorów prac:
I miejsce – 2 000 zł
II miejsce – 2 000 zł
III miejsce – 2 000 zł
dwa wyróżnienia po 1 000 zł