Konkurs na dramat radiowy Nasłuchiwanie: Niepodległość

Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ. Wyróżnione prace zastaną zaprezentowane jeszcze w tym roku na antenie Programu III.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem może być każdy obywatel polski i obcy powyżej 18 roku życia. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, niebędące adaptacjami i kompilacjami utworów innych autorów, a także nigdzie dotąd niepublikowane i nierealizowane.
Objętość tekstów nie może przekroczyć 30 standardowych stron wydruku komputerowego. Teksty będą podstawą do realizacji około 45-minutowego słuchowiska. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tytuł.

Konkurs odbywa się w związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat konkursu odnosi się bezpośrednio do narodowej historii, ale w zamierzeniu organizatorów ma charakter uniwersalny. Sposób ujęcia historycznego tematu i zakres skojarzeń związanych z kluczowym pojęciem Niepodległości pozostaje wyłączną domeną artystów.

Termin nadsyłania prac:
do 30 września 2018

Regulamin i informacje:
https://www.polskieradio.pl/9/6906


Nagrody

I nagroda – 10 000 zł
II nagroda – 7 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
dwa wyróżnienia po 2 000 zł

Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną zrealizowane w postaci słuchowisk w studiach Teatru Polskiego Radia.