Konkurs animacji reklamowej „Timecode Akcja Animacja”

Trzecia edycja konkursu dla twórców animacji reklamowej – Timecode AKCJA ANIMACJA.

W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem ANIMACJA DLA PLANETY. Tematem łączącym wszystkie sześć zadań konkursowe jest EKOLOGIA. 
Zadaniem uczestników jest stworzenie, w dowolnej technice animacyjnej, filmu do jednej z pięciu, gotowych ścieżek dźwiękowych dostępnych na stronie www.timecodeakacjaaniamcja.pl

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu założenia swego profilu na Stronie WWW ukończyły 18.rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych i o stałym miejscu zamieszkania zgodnie z prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin: https://timecodeakcjaanimacja.pl/pdf/REGULAMIN_TAA_2020_final.pdf?


Nagrody

Nagroda główna: 10 000 PLN oraz monitor Eizo (ColorEdge CS2410) o wartości 2 500 PLN oraz tablet graficzny WacomONE o wartości 1 699 PLN
Możliwość wyróżnień o wartości 2 000 PLN oraz wyróżnień rzeczowych