Konkurs artystyczny „Inspiracje”

Nowa edycja Konkursu Inspiracje, którego celem jest stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców szerszej publiczności.

Uczestnikami konkursu mogą być:

  • studenci od czwartego roku studiów oraz absolwenci wyższych uczelni plastycznych (Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetów) i wydziałów o profilach artystycznych innych uczelni wyższych w Polsce,
  • górna granica wieku osób biorących udział w konkursie nie powinna przekroczyć trzydziestego roku życia.

Praca plastyczna może być w dowolnej technice i na dowolny temat.

Organizatorem jest Fundacja Sztuki Współczesnej PALETA.

Regulamin Konkursu: https://www.paleta.art.pl/2022.  


Nagrody

Wystawa, folder, wernisaż