„Ruszył Ziemię” – konkurs graficzny na ekslibris

„Ruszył Ziemię” – międzynarodowy konkurs na ekslibris organizowany z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika znanego pod każdą szerokością geograficzną astronoma, rewolucjonisty, geniusza, wybitnego uczonego, człowieka renesansu. Promując postać Kopernika, jego idee, twórczość, dzieła i życie mamy również na celu popularyzację tradycyjnego ekslibrisu jako formy wyrazu artystycznego tworzonego różnymi technikami graficznymi. Ważne jest też dla nas stworzenie forum do prezentacji osiągnięć sztuki graficznej twórców z Polski i zagranicy. Chcemy, aby to prestiżowe wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu i zasięgu zgromadziło twórców z różnych części świata, uznanych grafików oraz początkujących adeptów sztuk graficznych.

Prace powinny tematem nawiązywać do idei, twórczości, dzieł i życia MIKOŁAJA KOPERNIKA oraz zawierać napis „Ex libris” lub podobny, a także nazwę właściciela (osobę lub instytucję), dla którego zostały wykonane.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy w dziedzinie szeroko rozumianej grafiki. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Opłata organizacyjna: 50 PLN.


Regulamin: https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/03/Exlibris_regulamin_polski.pdf


Nagrody

I miejsce: 5 000 PLN
II miejsce: 3 000 PLN
III miejsce: 2 000 PLN