Konkurs dla młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

XVII Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z całej Polski i rozstrzygnięty zostanie w trzech przedziałach wiekowych:

  • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
  • uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Prace można nadsyłać w trzech kategoriach:

  • literackiej – wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna…
  • plastycznej – plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna i parafialna…
  • multimedialnej – strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny…

Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach. Tematyka konkursu to wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.

Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Regulamin: https://bit.ly/37nRi7o


Nagrody

Nagrody rzeczowe i finansowe