Konkurs Etiud i Animacji

Konkurs Etiud i Animacji dedykowany jest dla twórców filmów krótkometrażowych o maksymalnym czasie trwania do 30 minut. Odbywa się w ramach 10. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja.

Konkurs ma na celu ukazanie wpływu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej teorii filmu na twórczość artystyczną.

Znajomość kontekstów, języka i historii filmu, umiejętność poruszania się w obszarze sztuki audiowizualnej, świadome wykorzystanie odniesień filmowych pozwalają w oryginalny sposób spojrzeć na film i realizować go w interesującej formie.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

  1. studenci i absolwenci szkół filmowych, którzy uzasadnią w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób wiedza teoretyczna wpływa w ich przypadku na decyzje artystyczne;
  2. niezależni twórcy filmowi bez wykształcenia kierunkowego (samoucy, kinofile), którzy uzasadnią w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób wiedza teoretyczna wpływa w ich przypadku na decyzje artystyczne;
  3. studenci lub absolwenci kierunków filmoznawczych (filmoznawstwo, kulturoznawstwo), studenci lub absolwenci uczelni artystycznych, np. ASP, uczniowie klas o profilu filmowym ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzasadnią w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób wiedza teoretyczna wpływa w ich przypadku na decyzje artystyczne;
  4. słuchacze szkół policealnych o profilu kulturoznawczym lub filmowym, którzy uzasadnią w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób wiedza teoretyczna wpływa w ich przypadku na decyzje artystyczne.

Regulamin: http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin-Konkursu-Etiud-i-Animacji-10.-FKA.docx.pdf


Nagrody

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda: za Najlepszą Etiudę oraz za Najlepszą Animację.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.