Krytyk Pisze – edycja 2019

Otwarty konkurs dla osób w wieku do 26 lat.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie tekstu krytycznego o dowolnej tematyce filmowej. Objętość tekstu powinna wynosić 7 000 – 10 000 znaków ze spacjami.

Jury przyznaje dwie nagrody za Najlepszy Tekst Krytyczny – osobno nagroda przyznana przez krytyków filmowych oraz twórców filmowych.

Regulamin: http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin-Konkursu-Krytyk-Pisze-10.-FKA_PG.docx.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe