Konkurs filmowy „Booktrailer Film Festival”

Organizator eliminacji krajowych Booktrailer Film Festival zaprasza do konkursu na przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wiek 14 – 18 lat).

„Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu sztuki słowa i języka kina, rozwoju   kompetencji związanych ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy dzieła literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy i wyzwala kreatywność.”

Szczegóły konkursu i regulamin: https://zskj.nowotarski.edu.pl/booktrailerfilmfestival.html


Nagrody

Organizatorzy przyznają: I, II i III Nagrodę

Nagroda Publiczności

Dwa Wyróżnienia

Pięć filmów, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostanie skierowanych do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy).