Konkurs na nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.

Szczegóły i regulamin: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_DEFUM.html


Nagrody

I Nagroda: 25 000 PLN i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

II Nagroda: 20 000 PLN

III Nagroda: 15 000 PLN