Konkurs filmowy dla dzieci

Teatr Groteska zaprasza do udziału w  konkursie, którego uczestnikami są dzieci i dorośli przygotowujący film z nagraniem krótkiej inscenizacji teatralnej (maksymalnie 5 minut).

Regulamin konkursu: http://groteska.pl/uploads/website_html_editor/7852b0e43.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe: trzy główne, nagroda publiczności i nagrody pocieszenia.