Konkurs fotograficzno-filmowy „O! ZNAKI PRACY” 2019

Została uruchomiona III edycja konkursu fotograficzno-filmowego pt. „O! ZNAKI PRACY”.

Tematem przewodnim konkursu O!ZNAKI PRACY 2019 jest „praca z punktu widzenia…”. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Organizator konkursu, czeka na filmy i zdjęcia ukazujące człowieka i jego pracę z punktu widzenia Uczestników konkursu.

Szczególnie zachęcamy do podjęcia trudnego tematu „nowej pracy” – pracy jutra, definicji zawodów nowych na naszym rynku pracy, a przez to bardzo często nieoczywistych. Tej tematyce bowiem będzie dedykowana nagroda specjalna AI.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
1.      zdjęcia
2.      filmy (o długości do 5 minut)

Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Regulamin: https://oznakipracy.ciop.pl/regulamin


Nagrody

GRAND PRIX: 5 000 PLN (w każdej kategorii)
3 WYRÓŻNIENIA: 1 000 PLN (w każdej kategorii)
NAGRODA UCZESTNIKÓW KONKURSU: honorowa
NAGRODA AI: 3 000 PLN (w każdej kategorii) 
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: ufundowane przez Partnerów Konkursu

Wystawa pokonkursowa