„Podlasie w Obiektywie” – 15. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. W. Wołkowa

Tematem konkursu jest Podlasie, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 fotografie.

Regulamin: http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/images/stories/aktualnosci/0188/regulamin.pdf

                  


Nagrody

I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia

Wystawa pokonkursowa