Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski 2018”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w XXXVIII Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”.

Cele i założenia programowe konkursu:
• utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego
• zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem
• popularyzacja fotografii górskiej
• gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy. Każdy uczestnik może nadesłać do czterech prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką

Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł.

Wystawa pokonkursowa w Popradzie – listopad 2018
Wystawa pokonkursowa w GPN – luty 2019

Termin nadsyłania prac:
do 30 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
http://www.mok.nowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=133&lang=pl

Kontakt:
Stanisław Krzak – komisarz konkursu – tel. (18) 266 21 32
e-mail: stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl


Nagrody

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 2 500 zł
III nagroda – 1 000 zł
Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy