KONKURS NA KONCEPCJĘ KRAJOBRAZOWO-ARCHITEKTONICZNĄ SKWERU W RUMI

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Wybickiego i Derdowskiego w Rumi.

Organizatorem jest Gmina Miejska Rumia. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, ogólnopolski, adresowany do architektów, architektów krajobrazu, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych oraz studentów tych kierunków i uczelni.

Terminy:
nadsyłanie pytań do 30 kwietnia 2018
termin składania prac konkursowych do 7 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://bip.umrumia.nv.pl/Article/id,1119.html

Kontakt:
e-mail: m.jablonska@um.rumia.pl


Nagrody

nagroda główna 5 000 zł brutto
dwa wyróżnienia po 1 500 zł brutto