KONKURS FOTOGRAFICZNY „POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2018”

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej przy wsparciu Biura Architekta Miasta Łodzi zaprasza do udziału w XII edycji Konkursu Fotograficznego „Potęga Łodzi – Power of Łódź”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
→ do 16 lat,
→ powyżej 16 lat.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników (amatorów i profesjonalistów) miastem Łódź, jego historią i współczesnością

Materiały organizatora:
Zapraszamy do poszukiwania i zapisania w fotograficznych kadrach kolejnych, nieznanych obrazów naszego miasta. Każde autorskie spojrzenie na historyczne, materialne dziedzictwo może bez końca potwierdzać niezwykłe, wyjątkowe w skali europejskiej osiągnięcia w przestrzeni oraz w architekturze eksplozyjnie rozwijającej się od połowy XIX wieku „Potężnej Łodzi”. Inspirujące może być także odkrywanie cech miasta dumnego i dostarczającego powodów do dumy mieszkańcom w bliższych nam czasowo, nawet współczesnych dokonaniach cywilizacyjnych.

Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, którą jest zbiór odbitek oraz cyfrowych wersji zdjęć przechowywanych przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zostanie zorganizowana w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a następnie będą opublikowane na stronie internetowej Fundacji i na portalach społecznościowych w Internecie.

Termin składania prac:
do 20 kwietnia 2018

Informacje i regulamin:
http://piotrkowska.pl/mynews.php


Nagrody

Kategoria do 16 lat:
I nagroda — 700 zł
II nagroda — 400 zł
III nagroda — 250 zł
trzy wyróżnienia w formie albumów fotograficznych

Kategoria powyżej 16 lat:
I nagroda — 2 500 zł
II nagroda — 1 000 zł
III nagroda — 500 zł
trzy wyróżnienia w formie albumów fotograficznych