„Miejsce do czytania przy Twojej szkole” – konkurs architektoniczny dla młodzieży

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs pt. „Miejsce do czytania przy Twojej szkole”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności dla uczniów techników architektury krajobrazu. Udział jest bezpłatny.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie niewielkiego miejsca wypoczynku dostosowanego jedocześnie do czytania książek i nauki. Miejsce należy osadzić w lokalizacji wybranej przez uczestnika, przy jego szkole.
Przestrzeń o maksymalnych wymiarach 5 x 5 m musi zawierać elementy małej architektury (np. siedzisko/ lub ławka/i kosz na śmieci, donice i inne elementy według pomysłu uczestnika konkursu) zintegrowane z zielenią. Ocenie jury podlegać będzie zarówno projekt jak i dobór odpowiedniej lokalizacji.

Projekty mogą być wykonane metodą tradycyjną (rysunek odręczny, dowolna technika plastyczna) lub w grafice komputerowej w wybranym programie graficznym.

Termin nadsyłania prac:
do 10 maja 2018

Informacje i regulamin:
http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/211#


Nagrody

I nagroda – tablet graficzny
II nagroda – czytnik e-booków
III nagroda – album związany z architekturą krajobrazu

autorzy 12 najlepszych prac zostaną zaproszeni na warsztaty rysunku odręcznego (warsztaty dwudniowe) przygotowujące do profesjonalnego opracowania portfolio na Architekturę Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej